سوغات| استان| قزوین

سوغات شهر قزوین پسته، نان برنجی،نان چایی، نخودی و باقلوا است و از دیگر سوغات استان می توان به قالیچه های بافت ضیاآباد ، انواع گلیم و چادرشب های الموت، کشمش  بی دانه تاکستان اشاره کرد

البته فرش قزوین جزء نفیس ترین فرشهای ایران می باشد

        

/ 0 نظر / 155 بازدید